Måske bør du ikke slette dine cookies?
Når du sletter dine cookies, mister du værdifuld information, og derved gør det mere besværligt at bevæge sig rundt på nettet.
Mange sletter cookies for at rydde deres søgehistorik eller skjule hvilke sider, de har besøgt, men det kan gøres meget nemmere ved at bruge "privat browsing" og derved kan du beholde fordelene ved cookies.